Yrityskulttuuri

Perusarvot

2

Rehellinen
Yritys noudattaa aina ihmislähtöisen, rehellisen toiminnan, laadun ja asiakastyytyväisyyden periaatteita.
Yrityksemme kilpailuetu on sellainen henki, että otamme joka askeleen lujalla asenteella.

Innovaatio
Innovaatio on tiimikulttuurimme ydin.
Innovaatio tuo kehitystä, tuo voimaa,
Kaikki lähtee innovaatioista.
Työntekijämme innovoivat konsepteissa, mekanismeissa, teknologiassa ja johtamisessa.
Yrityksemme on aina aktiivinen mukautuakseen strategian ja ympäristön muutoksiin ja varautuakseen uusiin mahdollisuuksiin.

Vastuullisuus
Vastuu antaa sinnikkyyttä.
Tiimillämme on vahva vastuuntunto ja missio asiakkaita ja yhteiskuntaa kohtaan.
Tämän vastuun voima on näkymätön, mutta sen voi tuntea.
On ollut yrityksemme kehityksen liikkeellepaneva voima.

Yhteistyö
Yhteistyö on kehityksen lähde, ja yhteisen win-win-tilanteen luominen nähdään tärkeänä yrityksen kehittämisen tavoitteena.Tehokkaalla hyvässä yhteistyössä pyrimme yhdistämään resurssit ja täydentämään toisiamme, jotta ammattilaiset voivat antaa täyden pelin osaamiselleen.

Tehtävä

Kuva liiketehtävästä

Optimoi energiaportfolio ja ota vastuu kestävän tulevaisuuden mahdollistamisesta.

Näkemys

nuoli osoittaa eteenpäin_1134-400

Tarjoa yhden luukun ratkaisu puhtaaseen energiaan.

HALUATKO TYÖSSÄ KANSSAmme?